• New Arrivals
  • Best Sellers
  • Children's Books
  • New Arrivals
  • Best Price
STERLING PUBLISHING

STERLING PUBLISHING

Sterling Publishing là một công ty xuất bản của Barnes & Noble được thành lập vào năm 1949. Sứ mệnh của Nhà xuất bản Sterling là xuất bản những cuốn sách chất lượng cao để mang đến những thông tin giáo dục, giải trí và làm phong phú thêm cuộc sống của độc giả. Sterling Publishing là một phong cách kinh doanh gia đình, với nhiều dấu ấn và hơn 5.000 đầu sách in. Tuy nhiên, sách thiếu nhi là dòng sách được đầu tư, tiêu thụ và xuất bản nhiều nhất.

Sterling Publishing is a publishing company of Barnes & Noble founded in 1949. Mission of Sterling Publishing is to publish high-quality books that educate, entertain, and enrich the lives of our readers. Sterling Publishing is a home export and allocating style, with multiple imprints and more than 5,000 titles in print. However, Children's Books is most popular.

 

  • Sản phẩm đã xem