Dan Brown

    DAN BROWN

    Dan Brown (sinh năm 1964, Mỹ) là một tiểu thuyết gia nổi tiếng. Những năm đầu của cuộc đời, Dan Brown tham gia mạnh vào các hoạt động nghệ thuật (ông từng tham gia hát thánh ca tại nhà thờ,và tham gia soạn nhạc) và chơi thể thao. Thậm chí ông đã từng chuyển đến sống tại Hollywood để theo đuổi con đường làm ca sĩ. Nhưng sau một gian con đường âm nhạc không thuận lợi, ổng trở về quê nhà và tại đây ông quyết định chuyển hướng sang văn chương. Tác phẩm nổi tiếng nhất, gây ra nhiều tranh cãi nhất và được ghi danh vào sử sách làng văn học thế giới - The Da Vinci Code (Leonardo Da Vinci). Ngoài ra, các tác phẩm như: ORIGIN, Origin Paperback, Digital Fortress (A)(Export), Deception Point, The Lost Symbol, INFERNO cũng tạo được tiếng vang lớn.

    Dan Brown (born 1964, USA) is a famous novelist. In the early years of his life, Dan Brown was heavily engaged in artistic activities (he had performed choral music at church, and composers) and played sports. He even moved to Hollywood to pursue a career as a singer. But after an unhappy musical journey, he returned to his hometown where he decided to turn to literature.

    • Sản phẩm đã xem