• Best Sellers
  • Best Price

Nhà Xuất Bản Khác

OXFORD UNIVERSITY PRESS

OXFORD UNIVERSITY PRESS

Oxford University Press là một trong những nhà xuất bản lớn trên thế giới, đồng thời cũng là những nhà xuất bản lâu đời thứ hai, sau Nhà xuất bản Đại học Cambridge tại Mỹ. Được thành lập vào năm 1586, nhà xuất bản Đại học Oxford bắt đầu tham gia vào ngành xuất bản in ấn các tác phẩm kinh thánh, sách cầu nguyện và các sách khoa học khác. Oxford ELT (Oxford University Press English Language Teaching) có nhiều loại như: Adult Courses, Business, Examinations, Grammar Vocabulary, Graded readers, ... trong đó từ điển là phổ biến nhất.

Oxford University Press is one of the largest publishers in the world, and the second oldest, behind Cambridge University Press. It is a unit of Oxford University and founded in 1586. Oxford University Press became the main publisher of bible works, prayer books, and other scientific books. Oxford ELT (Oxford University Press English Language Teaching) has many categories as: Adult Courses, Business, Examinations, Grammar Vocabulary, Graded readers,...in which dictionary is most popular.

 


  • Sản phẩm đã xem