• Mới - Nổi Bật
  • Sách HOT - Giảm SỐC
  • Văn Học
  • Sách Học Ngoại Ngữ
  • Nữ Công Gia Chánh
  • Tâm Lý - Kỹ Năng Sống
  • Y Học
  • Lịch Sử - Địa Lý
  • Nuôi Dạy Con
  • Thiếu Nhi
NXB Phụ Nữ

NXB PHỤ NỮ

Nhà xuất bản Phụ Nữ thành lập vào năm 1957. Khi mới thành lập, NXB Phụ Nữ phục vụ chủ yếu cho các phong trào phụ nữ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Sau khi thống nhất, vượt qua những khó khăn, NXB Phụ Nữ mở rộng cả về quy mô và các loại sách. Với những dòng sách nổi bật như: chính trị - công tác xã hội, gia đình, nữ công gia chánh, sức khỏe, nuôi dạy con, văn học... Sách NXB Phụ Nữ đã trở thành một thương hiệu uy tín cung cấp những kiến thức bổ ích cho phụ nữ Việt Nam.

{ "backgroundColor":"#f2f2f2" }
  • Sản phẩm đã xem