Dale Carnegie

    DALE CARNEGIE

    Dale Carnegie (1888 - 1955) sinh ra ở Mỹ. Ông là nhà văn, nhà diễn thuyết về các vấn đề phát triển khả năng bản thân, nghệ thuật bán hàng, kỹ năng thuyết trình trước đám đông và giao tiếp. Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, ông sớm đã phải từ bỏ học hành để phụ giúp gia đình kiếm sống bằng việc bán hàng dong hằng ngày. Đây chính là tiền đề, để sau này khi đã thành công và kiếm nhiều tiền ông trở thành một nhà diễn thuyết, một nhà văn chuyên viết về nghệ thuật giao tiếp, bán hàng. Tác phẩm để đời của ông chính là cuốn sách Đắc Nhân Tâm - cuốn sách đầu tiên được tái bản 17 lần chỉ trong vòng 3-4 tháng. Và ở Việt Nam, trong suốt nhiều năm qua, Đắc Nhân Tâm luôn nằm trong TOP những cuốn sách bán chạy nhất năm. Một số tác phẩm nổi tiếng khác của ông như: Quẳng gánh lo đi và vui sống, How To Win Friends And Influence People, How To Win Friends & Influence People, How To Develop Selfconfidence, How To Enjoy Your Life And Job,.. Ngoài ra, Dale Carnegie cũng thành lập những khóa học cho những nhà kinh tế. Khóa học được thành lập năm 1912 và vẫn được duy trì tại trên 75 quốc gia.

    • Sản phẩm đã xem