Elservier Publishing

  Elsevier Science

  ELSEVIER SCIENCE

  Elsevier Science là một công ty đại chúng, xuất khẩu tài liệu và khoa học mới. Elsevier hiện được coi là nhà xuất bản lớn nhất của các ấn phẩm khoa học. Elsevier Publishing có trụ sở tại thủ đô Hà Lan, sở hữu khoảng 2.500 tạp chí khoa học. Trong dòng sách khoa học, Elsevier Science xuất bản các loại sách y khoa nhiều nhất.

  Elsevier Science is a public company, export the new document and science.Elsevier is now considered the world's largest publisher of scientific publications. Elsevier Publishing is based in the Dutch capital, which owns about 2,500 scientific journals. In the line of science books, Elsevier Science publishes the most kind of medical books such as: Urologic Surgical Pathology, Spine Imaging, Green's Skeletal Trauma In Children, Atlas Of 3D Echocardiography

   

   

  • Sản phẩm đã xem